Lainsäädäntöä ja käytäntöjä

Jokamiehenoikeudet kalastukseen liittyen

Ympäristöministeriö, 2013

Jokainen saa onkia ja pilkkiä vesialueilla vapaasti maksutta.
Onkiminen ja pilkkiminen on kuitenkin kiellettyä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa ja eräillä muilla kalastuksen kieltoalueilla.

Viehekalastusta voi harjoittaa yhdellä vavalla ilman vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa maksamalla läänikohtaisen viehekalastusmaksun ja valtion kalastuksenhoitomaksun.

Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet saavat kalastaa maksutta. Muu heitto- ja vetouistelu, perhokalastus ym. viehekalastus,katiska- ja verkkopyynti ja ravustus on luvanvaraista ja maksullista. Valtion kalastuksenhoitomaksun lisäksi tarvitaan vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupa tai muu kalastusoikeus.

Kalastajalla on velvollisuus kalastuksenvalvojan näyttämästä merkistä pysäyttää veneensä. Kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkastaa kalastajan oikeus kalastukseen.

Jokaisen kalastajan on oltava selvillä kalastusoikeutensa laajuudesta.

Tarkista myös luonnossa liikkumiseen yleisesti liittyvät jokamiehenoikeudet täältä.