Jokamiehenoikeudet

Ympäristöministeriö 2013

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla
ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi
viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
• oleskella tilapäisesti siellä missä liikkuminenkin
on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä
asumuksista)
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
• onkia ja pilkkiä
• kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
• häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa puita
• ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
• häiritä kotirauhaa
• roskata
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman
maanomistajan lupaa
• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

Vastaa